Čaj

Káva přichází do Ameriky

Pravlast kávy se s největší pravděpodobností nachází na území Etiopie (provincie Kaffa), kde i v současnosti době rostou divoce rostoucí keře kávovníku. Odtud se patrně ve 13. a 14. století dostala spolu s válečníky při vojenských taženích do Jemenu, kde začala být pěstována a dále kultivována.

Pěstování kávy bylo až do konce 18. století převážně výsadou obyvatelů Arabského poloostrova. Pro zdejší pěstitele a obchodníky byla káva velkým zdrojem příjmů. Vývoz zelených zrn kávy byl pod těžkými tresty zakázán a Arabové záměrně znehodnocovali kávová semena varem, aby nemohlo dojít k vypěstování keřů kávovníku mimo Arábii. Největší zásluhu na rozšíření pěstování kávy i v jiných oblastech světa mají zejména Holanďané, kteří na počátku 17.století tajně přivezli zelená kávová semena z Jemenu. Rozhodli se pro pěstování této plodiny ve svých zámořských koloniích a v krátké době počali kultivovat první keře kávovníku na Ceylonu (1658) a v Indii. Posléze se pěstování kávy rozšířilo i na Jávu (1697). Holandská Východoevropská společnost na konci 18.století v produkci kávy vytlačila arabskou konkurenci na druhé místo. Roku 1720 tajně převezl Francouz Chevalier Gabriel Mathieu de Clieu první kávovník na ostrov Martinique. Tento zřejmě krádeží získaný keříček od Holanďanů dal nejspíše základ klonu miliónů kávových keřů, rostoucích dnes ve Střední Americe a oblasti Karibiku. V období kolem roku 1730 byl vyslán Brazilským panovníkem do Francouzské Guyany poručík Francisco de Melho Palheta za účelem urovnání pohraničního sporu. Jeho pravým posláním však bylo získat a přivézt do Brazílie semena kávovníku. To se mu nakonec lstí, kdy se vetřel do přízně manželky guvernéra nakonec podařilo. Pěstování kávovníku se v Brazílii rozšířilo a v současné době je tato země největším světovým producentem kávy. O další rozšíření kávovníku do ostatních oblastí světa se následně nejvíce zasloužili Angličané a Španělé, kteří zavedli pěstování kávy ve svých koloniích.

Další články:

Káva by se neměla pít nalačno, protože povzbuzuje produkci žaludečních šťáv.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimum energie.

Zelený čaj Matcha obsahuje antioxidanty, které mají příznivý vliv na zdraví.

Množství kávy na den v přiměřeném množství.

Čajové lístky inspirují designéry v tvorbě.

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Čaj

Káva přichází do Ameriky z Arabského poloostrova oklikou přes Jávu.


Yin.cz, tyto stránky popuisují výrobu, přípravu a pití čaje.