Čaj

Množství kávy na den

Jaké množství kávy na den můžeme vypít? Odborníci se shodují, že za přiměřené pití kávy lze označit denní konzumaci 4 až 6 šálků denně, což by mělo odpovídat přibližně 300 mg kofeinu.

Běžné dávky kávy nepředstavují výrazné zdravotní riziko. Naopak, přiměřená konzumace kávy představuje prevenci proti celé řadě nemocí, např. Parkinsonově chorobě nebo diabetu mellitu 2. typu. Díky obsahu antioxidantů má káva podobné příznivé antiaterogenní a kardioprotektivní účinky jako zelený čaj nebo červené víno.

Avšak pozor, každý člověk je jiný. Při posuzování prospěšnosti či škodlivosti kávy by tak mělo být zohledněno několik důležitých faktorů (např. zdravotní stav konzumenta, počet vypitých šálků nebo druh kávy). Navíc se lidé liší i citlivostí ke kofeinu. Někteří lidé vylučují kofein z těla pomaleji a jsou vůči němu i citlivější. Pití kávy je pro ně proto riskantnější, zejména ve spojení s některými chorobami, jako jsou např. onemocnění srdce. Naproti tomu se u častých konzumentů kávy stimulační vlastnosti kofeinu projevují v menší míře, než je tomu u konzumentů občasných.

Další články:

Zelený čaj Matcha obsahuje antioxidanty, které mají příznivý vliv na zdraví.

Čaj jako vrcholek hory za svítání - degustace čaje a vína mají společného víc, než se první pohled zdá.

Nejsevernější místo, na kterém se pěstuje čaj, leží v Rusku v blízkosti města Soči.

Čajové lístky inspirují designéry v tvorbě.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimum energie.

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Čaj

Jaké je vhodné množství kávy na den.


Yin.cz, tyto stránky popuisují výrobu, přípravu a pití čaje.