Čaj

Japonský čajový obřad (čanoju)

Použití stolků a sedaček pro čanoju je požehnáním pro ty, kterým činí potíže dlouhé sezení na podlaze běžným japonským způsobem. Stoly a sedačky taktéž pomáhají vyloučit nevhodnost (nepřípadnost) provozování čanoju na podlaze pokoje zařízeného západním způsobem. Pro čanoju existuje řada typů sedaček vyráběných výhradně pro tento obřad. Ty, které jsou použity hostitelem při temae (obřad čaje) uvedeném zde jsou původně navrženy velmistrem školy Urasenke pro Čanoju jedenácté generace, Sen Sóšicu Gegensai (1810-1877). Stůl, u kterého sedí hostitel, a na kterém připravuje čaj, se nazývá tenčaban. Menší stůl, známý jako kikka, stojí vedle stolu tenčaban směrem k hostům a na něj pokládá hostitel připravený čaj. Stolička má název en´i a je stejná jako stolička užívaná hostitelovým pomocníkem hantó.

Obecně se všechny temae, při kterých se používá stolků a sedaček, označují jako rjúrei temae, kde rjúrei znamená opřený luk (nebo stojící oblouk). Při obřadu koiča uvedeném zde je ovšem jediný stojící luk až na konci obřadu. Pro pokročilé znalce může být užitečné si povšimnout, že procedura zde popsaná je velmi podobná nagita só-kazari koiča prováděné s pánví se žhavým uhlím furo. Před zahájením obřadu je stůl upraven tak, že furo a konvice s vodou jsou po levé straně, šakutate (stojan na naběračku) s hišhaku (bambusová naběračka s držadlem procházejícím skrz nádobu naběračky k protější stěně sašitoši) a kazari hibaši (dlouhé dekorované třísky pro úpravu dřevěného uhlí) stojí vpravo od nich, před šakutake stojí kensui (nádoba na použitou vodu), v níž je umístěna futakoi (stojánek k odkládání víčka konvice), napravo ve stejné poloze jako furo, je mizusaši (nádoba s pitnou vodou) a před ní, protože jde o obřad koiča temae, stojí čaire (zásobník silného práškového čaje) pokrytý šifuku (plátěný měšec s pletenou šňůrou.

V přípravné místnosti mizuja se předem připraví obvyklým způsobem čajová miskačawan, lněná utěrka čakin, bambusová metla časen a naběračka na čaj čašaku a uzavřená konvička na vodu mizucugi s utěrkou čakin.

Hostitel má jako obvykle za pasem zastrčenou hedvábnou utěrku fukusa a balíček papíru kaiši na přední části kimono. Hosté mají navíc při koiča kobvyklému skládacímu vějíři a balíčku kaiši vlhkou utěrku čakin, složenou standardním způsobem. Utěrka je obvykle vložena do nepropustného obalu a schována v rukávu kimono.

Detailní popis obřadu:

L=levá ruka ; P=pravá ruka

1
V místnosti mizuja drží hostitel čajovou misku čawan v dlani levé ruky (L) a udržuje její rovnováhu pravou rukou (P). Přibližuje se ke stolu tenčaban a sedá si na pravou stranu stoličky.
2
P uchopí čawan do L a levá ji postaví na přivrácený levý roh stolu tenčaban.
3
P pomalu posunuje zásobník čaje čaire napravo před mizusaši.
4
L pozvedne čavan a přemístí ji mírně vpravo k P, ta ji uchopí a umístí vlevo do čaire před mizusaši.
5
P a L pozvednou kensui, P povolí uchopení a L ji přemístí na přivrácený roh stolu vlevo.
6
P vyjme futaoki z kensui a položí ho na dlaň L.
7
P položí futaoki před stojan šakutate.
8
Hostitel se ukloní a tím dává najevo, že hodlá začít s přípravou čaje, hosté se ukloní na souhlas. Hostitel urovná svůj šat, ponechá ruce pod jeho cípy a na chvíli tak setrvá. V této době vejde do místnosti pomocník hantó, ukloní se a posadí se.
9
Hostitel zvedne P čawan, předá do L, znovu předá do P a položí na stolek před sebe, přičemž ponechá dosti místa pro zásobník čaire.
10
P pozvedne čaire a postaví ho před čawan.
11
P a L rozvážou šňůrku šifuku, P vytáhne šňůru na celou délku, zatímco L drží čaire.
12
P pustí šifuku a otočí čaire proti směru hodinových ručiček o čtvrt kruhu. Potom P drží čaire a L vytahuje šňůrku ze sáčku.
13
P a L roztahují šifuku, nejprve na odvrácenou stranu, poté na přivrácenou.
14
P pozvedne obalená čaire a poství ho na dlaň L tak, že otvor šifuku je kolmo k hostiteli, potom oddělí šifuku od čaire. Stahování šifuku provádí hranou ruky nejprve zprava, potom zleva.
15
P vytáhne čaire za šifuku a postaví ho před čawan.
16
P vezme šifuku a převrátí ho zprava doleva na dlani L.
17
P uchopí pravou stranu šifuku. L vezme šifuku z P uchopením a položí ho na odvrácenou stranu kensui.
18
L vezme hedvábnou utěrku fukusa. Čtyři rohy utěrky jsou prohlédnuty způsobem známým jako johosabaki. Potom je fusuka složena k utření víčka čaire.
19
L zvedne čaire, P otře dvakrát víčko dokola. P drží fukusa po straně čaire a L otáčí čaire proti chodu hodinových ručiček, tím se otře povrch čaire.
20
L položí čaire vlevo před mizusaši.
21
Fukusa se přeloží k utření naběračky čašaku, čašaku je utřena standardním způsobem.
22
P položí čašaku na čaire tak, že ji nechá vlevo od knoflíku pokličky.
23
P vytáhne metlu časen z misky čawan a postaví ji nalevo od čaire.
24
P zvedne čawan a položí ji trošku blíž k přednímu rohu tenčaban. Potom vezme lněnou utěrku čakin z čawan a položí ji na víko nádoby mizusaši.
25
Je-li hostitelem žena a/nebo knoflík víka konvice je železný, stříbrný nebo zlatý, P vezme utěrku fukusa z L a sejme víko konvice a položí ho na futaoki. Potom P položí fukusa napravo od kensui. Jinak hostitel nejprve vrátí fukusa za pás a potom odloží víko konvice na futaoki holou rukou.
26
P vytáhne naběračku z šakutate a L pomáhá, P nabere horkou vodu z konvice do čawan, potom nechá hišaku na hrdle konvice ve standardní poloze (okibišaku)
27
P vezme metlu časen. L přidrží čawan, časen se prohlédne a opláchne standardním způsobem a vrátí se na původní místo.
28
P vezme čawan, přemístí ji do L, vyleje vodu do nádoby kensui.
29
L stále drží čawan, P vezme utěrku čakin z víka mizusaši a vytře s ní čawan standardním způsobem. Utěrku ponechá na dně čawan.
30
L přemístí čawan do P. P ji položí a položí čakin na víko konvice.
31
P uchopí čajovou naběračku čašaku. L potom vezme čaire, přisune ji blíže na levou stranu čawan a P, která drží čašaku posledními dvěma prsty, odloží víčko čaire napravo od čawan.
32
P odměří tři naběračky práškového čaje do čawan, potom nechá čašaku napříč po pravé straně misky čawan.
33
P pomáhá L v naklánění čaire a otáčení proti směru hodinových ručiček, aby zbylý čaj jemně spadl do čawan.
34
P palec a ukazovák otřou hrdlo čaire. Hostitel otře tyto prsty o papír kaiši na přední straně kimono. P potom vrátí víčko na čaire. L vrátí čaire nalevo od metly časen.
35
P drží čašaku a zatímco L přidržuje čawan, urovnává práškový čaj a potom lehce oklepe čašaku o stěnu čawan. P vrátí čašaku na čaire.
36
P odstraní víko z mizusaši, L ho uchopí a vertikálně ho drží, potom ho opět uchopí P a opře ho o levou stranu mizusaši.
37
P vezme hišaku z konvice a za pomoci L nabírá vodu. Nabere se plná sběračka studené vody.
38
Studená voda se vylije do konvice. Hned nato P nabere plnou sběračku horké vody z konvice.
39
Přiměřené množství vody se naleje do čawan. Zbylá horká voda z naběračky se vylije zpět do konvice a hišaku se odloží zpět na hrdlo konvice.
40
P vezme metlu časen a šlehá čaj, zatímco L přidržuje čawan. Když je čaj s horkou vodou zhruba rozmíchán, P opře metlu o stěnu čawan na levé straně.
41
P vezme hišaku a nabere ji plnou horké vody, pomalu vytahuje časen a P vylévá horkou vodu opatrně (přes metlu do čawan) tak, aby bylo dosaženo správné konzistence čaje. L opře metlu o vnitřní stranu čawan po levé straně a P položí hišaku na konvici.
42
P vezme časen a míchá čaj, zatímco L přidržuje misku čawan. Když je čaj hladce promíchán, P vytáhne metlu ven tak, aby mohl okapat a vrátí časen na místo před mizasaši.
43
P vezme čawan, položí ho na dlaň L, otočí po směru hodinových ručiček o půl kruhu a postaví ji na stůl kikka. Hantó přijde, předá čawan prvnímu hostovi a vrátí s ena místo.

První host postaví čawan před druhého hosta a vzájemně se ukloní. Potom první host vezme čawan, ukloní se na znamení uznání a díků za čaj, otočí čawan ve směru hodinových ručiček o půl kruhu a upije čaje. V tomto okamžiku se ho hostitel zeptá, jestli je chuť přijatelná. První host drží čawan v L, prsty pravé ruky opírá o stůl, ukloní se hostiteli a řekne "Je velmi dobrý". První host ukončí pití dvěma doušky, postaví čawan, svou utěrkou čakin utře místa, kde se dotýkal rty. Potom opět zvedne čawan, otočí ji proti směru hodinových ručiček o polovinu kruhu a předá ji druhému hostovi. Během této doby se hostitel otočí směrem k pravému přednímu rohu svého stolu tenčaban.

44
Když další hosté pijí své porce čaje, první host klade hostiteli otázky o cukroví a čaji. Hostitel odpovídá. Jakmile poslední host dopije, hostitel se obrátí do své původní pozice čelem k tenčaban. Když poslední host ukončí otření misky čawan, hantó pro ni přijde a postaví ji před prvního hosta.
45
Poté, co si hosté postupně prohlížejí čawan, hostitel vezme hišaku, nalije plnou sběračku studené vody do konvice a vrátí hišaku na hrdlo konvice (hikibišaku). Když poslední host ukončí prohlídku čawan, hantó ji vezme a položí na hostitelský stůl kikka.
46
Hostitel vezme P čawan, chvíli ji ponechá na dlani L a potom ji P postaví před sebe na tenčabnan. Hostitel a všichni hosté se ukloní.
47
P vezme hišaku, naleje horkou vodu do čawan a vrátí hišaku zpět na hrdlo konvice (okibišaku). Při standardním průběhu je voda vylita do kensui a čawan postavena opět na své místo.
48
Hostitel se ukloní a oznámí, že hodlá končit.
49
P vezme hišaku z konvice a pomocí L nabere studenou vodu. Plná naběračka studené vody se nalije do čawan. Naběračka se opět vrátí na hrdlo konvice hikibišaku.
50
P vezme časen, L přidržuje čawan a hostitel omývá a prohlíží časen. P vrátí časen na její místo před mizusaši. Voda z misky se vyleje do kensui standardním způsobem.
51
L stále drží čawan, P položí utěrku čakin na dno čawan.
52
P vezme z L čawan, postaví ji na stůl, potom vezem metlu čakin a umístí ji do čawan.
53
P vezme naběračku na čaj čašaku, L uchopí misku kensui a položí ji na polici pod tenčaban, potom L vezme utěrku fukusa zpoza pasu.
54
P drží čašaku posledními dvěma prsty a pomáhá L skládat fukusa. Časaku se otře standardním způsobem a potom se položí na pravou stranu čawan.
55
L drží složenou fukusa nad kensui a P vytřepává ulpělý čaj. Fukusa se vrátí zpět za pás.
56
P posune zásobník čaire mírně vpravo před mizusaši.
57
P vezme čawan, přenese ji do L, znovu ji uchopí a umístí vlevo od čaire.
58
P vezme naběračku hišaku z konvice a za pomoci L nabere studenou vodu. Naběračka plné vody se nalije do konvice. Hned potom se nabere naběračka horké vody a nelije se zpět do konvice.
59
L pomáhá držet P vzpřímeně hišaku. P postaví hišaku do stojanu šakutate.
60
P vezme víčko konvice z futaoki a položí ho na konvici tak, že je mírně odkrytá
61
P vezme víčko nádoby mizusaši, předá ho do L, která ho drží vodorovně a přikryje s ním mizusaši.
62
První host se zeptá, zda on a další hosté si mohou prohlédnout čaire, čašaku a šifuku. hostitel se ukloní na souhlas.
63
P zvedne stojánek futaoki, chvíli ho ponechá na dlani L, znovu ho uchopí a položí ho poblíž stojanu šakutate.
64
P zvedne čawan, přemístí ji do L, znovu uchopí a položí ji do přivráceného rohu tenčaban.
65
P pozvedne čaire, postaví na dlaň L, hostitel se otočí směrem k pravému rohu a P položí čaire do tohoto rohu.
66
Složí se utěrka fukusa, aby mohlo být utřeno víčko čaire. L pozvedne čaire a zásobník i víčko se otřou standardním způsobem jako v kroku 19. P položí fukusa na tenčaban, potom odloží víčko čaire na utěrku.
67
P vezme fukusa, drží ji proti stěně čaire a přeloží ji na polovinu. (jakoby mělo být utíráno víčko) a potom utře hrdlo čaire. Poté se otevře poslední záhyb utěrky a ta se položí na tenčaban. Víčko se vrátí na čaire.
68
L předá čaire do P. P ho postaví na dlaň L, otočí ho ve směru hodinových ručiček o půl kruhu a postaví ho na stůl kikka. Fukusa se vrátí za pás.
69
Hostitel změní svou polohu čelem k tenčaban. P drží čašaku. Hostitel se otočí směrem k pravému rohu tenčaban a P položí naběračku čašaku napravo od čaire tak, že držadlo směřuje od něj.
70
Hostitel se otočí čelem k tenčaban. L pozvedne obal šifuku. P vezme šifuku a položí ho na dlaň L, hostitel se otočí vpravo. P uchopí šifuku a položí ho napravo od čašaku tak, že dno je směrem od něj.
71
Hostitel se otočí směrem k tenčaban a L uchopí kensui.
72
Hostitel povstane směrem vlevo od stoličky a vezme kensui. Hantó přistoupí k hostitelskému stolu kikka, položí si na L dlaň šifuku a na něj položí čašaku a přidržuje ji palcem, zvedne P čaire a předloží náčiní prvnímu hostovi. Pak se vrátí na své místo.
73
Jakmile si hosté prohlédnou náčiní, hostitel se vrátí k tenčaban.
74
Hostitel nese mizucugi, posadí se zprava na svou stoličku a postaví mizucugi na tenčaban. Odstraní víčko z mizusaši a opře ho standardním způsobem o tuto nádobu.
75
Hostitel drží v L mizucugi a P s utěrkou čakin podepírá krk této konvice a nalévá vodu do mizusaši. Postaví mizucugi na stůl, otře krk pomocí čakin, potom položí čakin na mizucugi a zavře víčkem mizusaši. Odnese mizucugi zpět do přípravny mizuja.
76
Po vylití a vytření kensui v mizuja ji hostitel přinese a oběma rukama ji postaví na stůl před sebe.
77
P zvedne stojánek futaoki, položí ho krátce na dlaň L, znovu uchopí a postaví do kensui.
78
P a L zvednou kensui a postaví ji před šakutate. Hostitel se odebere do místnosti mizuja.
79
Když si poslední host prohlédne náčiní, položí ho na odvrácený kraj svého stolu. Hantó je vrátí na stolek kikka a odejde z místnosti mizuja. Před odchodem se otočí k hostům a ukloní se jim.
80
Hostitel přichází ke své stoličce, posadí se tvíří k náčiní a odpovídá na otázky prvního hosta.
81
Hostitel drží náčiní způsobem jako v kroku 72 a vezme je do přípravny mizuja.
82
Hostitel vchází do čajovny a hosté vstávají. Hostitel se ukloní na znamení konce a hosté se ukloní na znamení souhlasu uznání a souhlasu.

Další články:

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Rostlina čajovník roste v paletě variet.

Bostonské pití čaje bylo předehrou americké revoluce.

Anglický odpolední čaj doplňovala vždy konverzace.

Dračí studna od Západního jezera má kladný vliv na zdraví.

Chemické složení čaje, jaké organické složky obsahuje.

Čaj

Čaj je nápoj umikátní lahodné chuti a vůně.