Čaj

Čaj a americká válka za nezávislost

Anglie měla za sebou na americkém kontinentě již dvě vyhrané války (proti Indiánům a Francouzům), které byly vedeny za "osvobození kolonií od cizího vlivu a pro stabilizaci obchodu". Britský parlament zastával názor, že kolonisté by se měli na relativně drahých válečných taženích nějak finančně podílet. Vždyť konec konců, byla válka vedena pro jejich prospěch. Charles Townshend předložil vládě systém poplatků a cel, které jsou dodnes známy pod jeho jménem. Jeho systém předpokládal mnohem větší cla za noviny (které byly obávané jako zdroj masové protibritské propagandy), licence za provoz restauračních zařízení (vedlo se tam příliš mnoho nebezpečných diskusí...), veškeré osobní dokumenty a jejich vyřízení na úřadech, oddací listy a nákladové a celní dokumenty pro námořní dopravu. Kolonisté se vzbouřili proti těmto nesmyslným taxám a poplatkům, které byly očividně vytvořeny jen jako nástroj jejich perzekuce. Jako odpověď na to, že kolonisté odmítli platit daně, bylo ještě větší zvýšení všech těchto poplatků a navíc přibyly další. Jednou z nich byla po roce 1676 i taxa za dovoz čaje, která byla prvním impulzem americké touhy za nezávislost. Townshend zemřel tři měsíce poté na horečku, aniž by se dozvěděl, jakým způsobem "pomohl" vybudovat nový národ.

Kolonisté se vzbouřili a začali masově nakupovat pašovaný čaj, hlavně holandského původu. John Company, které to způsobovalo vážné finanční škody, zaznamenala dokonce ještě větší propad než kdy dříve. V roce 1773 se Johny Company spojila s Východoindickou společností a žádala britskou korunu o pomoc. Nový ministr financí, Lord North, jako odpověď na tento obchodní tlak, povolil Východoindické společnosti prodávat čaj kolonistům přímo, bez nutnosti platit daně monarchii, a tak se ceny čajů nabízeného Holanďany a Brity srovnaly na stejnou úroveň. Důvodem k této strategii bylo přesvědčení, že ženy britského původu žijící v britských koloniích milují čaj a budou jej kupovat od Angličanů. To byl ovšem zásadní omyl. Ženy byly všude v novinách a ostatním veřejným míněním přesvědčovány, aby nekupovaly anglický čaj, dokud jim Britové nepřiznají stejná práva jako mužům.

Další články:

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Šen-nung objevuje čaj při meditaci pod keřem.

Dračí studna od Západního jezera má kladný vliv na zdraví.

Anglický odpolední čaj doplňovala vždy konverzace.

Ruská čajová tradice má své kořeny v sedmnáctém století.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimální množství energie.

Čaj

Čaj je nápoj umikátní lahodné chuti a vůně.