Čaj

Evropa se dozvídá o čaji

Když už byl čaj a jeho kultura v Japonsku i Číně na vysokém stupni rozvoje, dostaly se informace o něm i do Evropy. Zpočátku byly informace o čaji velmi rozporné a tvrdilo se o něm mnoho nesmyslného. Jedna ze zpráv, které tehdy nikdo nechtěl věřit (než byla po několika stech letech objevena jako pravdivá) říkala, že v Číně lidé čajové lístky vaří dlouho ve vodě, nakonec je osuší a osolené konzumují jako jídlo. Dnes se s podobným postupem můžeme setkat v některých částech Mongolska nebo Tibetu. První Evropan, který se dostal blíže k bedlivě střeženému tajemství výroby čaje a několik málo informací o něm Evropě mohl poskytnout, byl portugalský jezuitský mnich Jasper De Cruz v roce 1560. Portugalci, díky své vyspělé námořní flotile byli první, kdo s Čínou začal obchodovat. Jesper De Cruz byl tedy asi první Evropan, který během své misionářské cesty (která se záhy stala cestou obchodní) ochutnal čaj.

Portugalci objevili námořní cestu, po které přiváželi čaj do Lisabonu, ze kterého ji holandské lodě rozvážely do Francie, Holandska a pobaltských zemí. Tehdy bylo totiž Holandsko úzce spojeno s Portugalskem díky panovnickým rodům. Když v roce 1602 tato aliance zanikla, vydalo se neméně vyspělé holandské námořnictvo do světových obchodů na vlastní pěst.

Další články:

Káva přichází do Ameriky kde se začal pěstovat především v Brazílii.

Šen-nung objevuje čaj při meditaci pod keřem.

Dračí studna od Západního jezera má pozitivní vliv na lidské zdraví.

Zelený čaj Matcha obsahuje antioxidanty, které mají příznivý vliv na tělo.

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimální množství energie.

Čaj

Jako první přivezli čaj do Evropy portugalští námořníci, poté se holandské námořnictvo vydalo dovážet čaj na vlastní pěst.


Yin.cz, tyto stránky popuisují výrobu, přípravu a pití čaje.