Čaj

John Company a Východoindická společnost

John Company získala pověření pro obchodování s východním světem, které jí bylo uděleno britskou korunou (lhostejno, že jí drtivá většina těchto území nepatřila) dána jako území na východ od Mysu dobré naděje a na západ od Mysu Horn, tedy zahrnovala území východní Afriky, většiny Asie a všech ostrovů v Tichém oceánu. Její moc byla prakticky neomezená, protože kromě obchodu, měla společnost za cíl i dobývat nová území pro korunu a vládnout na nich, vydávat peníze, budovat opevnění a pevnosti, formovat vojenské aliance, vyhlašovat válku a uzavírat mír v zastoupení britské koruny, vyhlašovat zákony a trestat ty, kteří se jimi odmítali řídit.

Jednoduše řečeno, byla to nejsilnější monopolní organizace, která kdy na světě existovala. A to vše jen díky tomu, že jejím prvotním posláním byl obchod s čajem.

Ve stejnou dobu mladší Východoindická společnost bojovala za omezení práv John Company. Výsledkem dlouhých a složitých parlamentních jednání bylo sloučení John Company a Východoindické společnosti do nově přeorganizované Východoindické společnosti (1773). Znovu nastolená monopolní Východoindická společnost dostala svrchovaná a naprostá práva pro obchod s celou tehdejší Indií (která zasahovala od Íránu až k Vietnamu) a s Čínou. Výsledkem toho byla stále velmi vysoká cena čaje, která způsobovala problémy v obchodním styku mezi Británií a zbytkem světa.

Další články:

Šen-nung objevuje čaj při meditaci pod keřem.

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Čaj přichází do Evropy přes portugalské přístavy.

Dračí studna od Západního jezera má pozitivní vliv na lidské zdraví.

Káva přichází do Ameriky kde se začala pěstovat především v Brazílii.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimální množství energie.

Čaj

Čaj je nápoj umikátní lahodné chuti a vůně.