Čaj

Vliv Japonska na pití čaje

První semínka čajovníku byla do Japonska přivezena buddhistickým mnichem jménem Jeisei, který hlavní výhodu čajovníku spatřoval v přemáhání spánku během nekonečných čínských náboženských meditacích. Dnes je tento mnich v Japonsku znám jako "Otec čaje". A právě díky němu je dodnes patrné úzké spojení mezi čajem a Zenovým buddhismem. Pěstování čaje se dostalo prakticky okamžitě neustávající podpory dvora a z něj se rozšířilo do prakticky všech klášterů a později i do všech ostatních společenských vrstev japonského života. Čaj byl zakrátko povýšen na prostředek umění, čehož je výsledkem tradiční japonský čajový obřad ("Cha-No-Yu", což v překladu znamená "horká voda na čaj"). Asi nejlepší popis japonského čajového obřadu sepsal irsko-řecký historik Lafcadio Hearn, jeden z mála, komu se ve středověku dostalo té cti obdržet japonské občanství. Napsal o čajovém obřadu, že vyžaduje "roky tréninku, jehož mistrovství projeví se v pravém zážitku kulturním, však výsledkem je více než pouhé připravení šálku horkého čaje ku konzumaci nýbrž pravá očista těla, ducha i veškerých smyslů. Nejlepší na čajovém obřadu jest to, že bývá prováděn tím nejpoklidnějším, nejjemnějším, nejvděčnějším a nejpůvabnějším způsobem lidského chování".

Záhy po prvních náznacích čajového obřadu v Japonsku přišel do japonské čajové kultury vliv okolí na obřad. Začaly se tedy stavět zvláštní příbytky (čajové chýše - "časeki"). Tradiční japonské společnice - Gejši - se staly opravdovými odbornicemi na čajový obřad. Čím více lidí se však dostávalo k čajovému obřadu, tím více se ztrácela zenová strohost. Byly dokonce pořádány souteže pro tehdejší "společenskou smetánku", které spočívaly v rozpoznávaní jednotlivých druhů čaje podle chuti, barvy a vůně. Vítěz si odnášel šperky, krásné zbraně a podobně. Tento přístup byl již opravdu velmi vzdálen tradičnímu Zenovému pojetí.

Objevili se však zenoví myslitelé a filozofové, kteří se zasloužili o znovuobjevení tradičního pojetí čajového obřadu. Mezi nejvýznamnější patřili:

Ikkyu (1394-1481) - princ, který se z vlastní vůle stal knězem a držel své poddané od porušování tradičního obřadu,

Murata Shuko (1422-1502) - Ikkyuův žák, který byl asi nejúspěšnější v navracení tradičních hodnot japonského čajového obřadu mezi běžný lid.

Sen-No Rikkyu (1521-1591) - Mnich, který vtiskl čajovému obřadu jeho dodnes uznávaná pravidla. Sen-No Rikkyu úspěšně ovlivnil myšlení šóguna Toyotomi Hideyoshiho, který se pak stal patronem a ochráncem čajového obřadu. Hideyoshi byl vynikající generál, stratég a politik, který dokončil plnou intergaraci čaje do japonské kultury natolik, že si velitelé soupeřících armád dokonce vyhlašovali během bitev pauzy na pití čaje.

Další články:

Káva přichází do Ameriky kde se začal pěstovat především v Brazílii.

Vliv Číny na pití čaje a kulturu s ním spojenou.

Dračí studna od Západního jezera má pozitivní vliv na lidské zdraví.

Kávu si při dietě můžete dopřát, obsahuje minimum energie.

Zelený čaj Matcha obsahuje antioxidanty, které mají příznivý vliv na tělo.

Qimen Hongcha vyniká kvalitou.

Čaj

Záhy po prvních náznacích čajového obřadu v Japonsku přišel do japonské čajové kultury vliv okolí na obřad.


Yin.cz, tyto stránky popuisují výrobu, přípravu a pití čaje.