Čaj

Jednotlivé etapy při zpracování čaje

1. Zavadnutí

Lístky se nechávají pomalu zavadnout na vzdušném suchém místě po dobu 10 až 16 hodin. Ztratí svou křehkost a jsou vláčné tak, že snesou rolování, aniž by se rozdrtily. Od chvíle, kdy je list utržen, začíná docházet k chemickým reakcím, které mají rozhodující vliv na výsledné aroma čaje.

2. Rolování

Rolování je strojový proces, při němž se rozdrtí buněčná struktura listu, a v následně uvolněných šťávách se mísí složité chemické látky a různé enzymy, umožňující správnou fermentaci.

3. Fermentace

Jde o nejdůležitější a nejpřísněji kontrolovanou fázi výroby čaje. Probíhá od utržení listu až po jeho usušení, tedy částečně i během zavadání a rolování.

Enzymy uvolněné z buněk při poničení listu rolováním způsobují oxidaci přítomných polyfenolů. Správné označení by tedy mělo být: oxidace, nejde totiž o kvašení které slovo fermentace znamená.

Ve fázi fermentace dochází k odlišování druhů čaje. Pokud k fermentaci nedojde vůbec vznikají zelené čaje. Pokud je fermentace mírná, případně žádná, vznikají čaje žluté, bílé. Pokud je fermentace částečná (20-60%), vznikají čaje polofermentované, jinak také modrozelené nebo oolongy. Pokud je fermentace plná, vznikají čaje černé (v Číně se jim říká čaje červené) Pokud je fermentace několikanásobná a za přístupu ušlěchtilích bakterií a plísní, vznikají čaje typu Pu Erh (Pu Erh - čínská vesnice kde se tento typ čaje začal poprvé vyrábět). Jinak též čaje tmavé (v Číně jim říkají černé).

4. Sušení

Určit správně okamžik, ve kterém je potřeba proces fermentace zastavit usušením, vyžaduje letité zkušenosti. Existují dva typy sušení, a to čínský a japonský. Číňané suší čaj na velkých pánvích a Japonci suší čaj horkou parou. Obsah vody v listě by měl klesnout pod 3%, nesmí však dojít k připálení, při kterém čaj získá praženou nebo karamelovou příchuť. Stejně jako v průběhu fermentace i při sušení probíhá mnoho změn a reakcí různých vonných a chuťových látek, jež mají zásadní vliv na kvalitu čaje.

Třídění

Suchý čaj prochází třídícími stroji a na různých typech vibrujících sít je tříděn podle velikosti listu.

Skladování a doprava

Nyní je čaj připraven pro skladování a transport. Je pečlivě zabalen, aby se zabránilo vnějším vlivům, které mohou vzniknout během přepravy. Používají se bytelné dřevěné bedny vyložené hliníkovou folií. Produkční země, které mají nedostatek dřeva, někdy používají pro přepravu balení čaje do papírových pytlů.

Další články:

Rooibos se pěstuje na plantážích Jižní Afriky.

Espresso přináší přelom v přípravě kávy v roce 1901.

Plody kávovníku jsou vejcovité.

Zelený čaj Matcha obsahuje antioxidanty prospěšné zdraví.

Žlutý čaj je čínská specialita.

Pěstování čajovníku ze semen nebo z řízků.

Káva by se neměla pít nalačno, povzbuzuje produkci žaludečních šťáv.

Tmavý čaj (Hei Cha) označujeme souhrnně všechny tmavé čaje pocházející z Číny.

Pěstování kávy ve Vietnamu kde se pěstuje robusta.

Pěstování kávy v Mexiku sahá do 18. století.

Čaj

Čaj je nápoj umikátní lahodné chuti a vůně.